برگزار کنندگان

ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی

 

اخبار کنفرانس

تماس با ما

دبیرخانه کنفرانس: تهران، کوی نصر (گیشا)، خیابان نهم، پلاک ۳۲، واحد ۱   |    تلفن: ۸۶۰۱۷۰۵۸ - ۸۸۲۴۶۰۷۵    |    فکس: ۸۶۰۱۷۰۸۵    |    ایمیل:info@sceconf.com و sceconf@gmail.com